Dużo zależy od uczniów i ich wcześniejszego przygotowania, ale zwykle czytanie i słuchanie, czyli pasywny odbiór języka to bułeczka z masełkiem w porównaniu z produkcją języka, czyli mówieniem i pisaniem. CAE to egzamin wielce praktyczny – wymagane od kandydatów formy pisarskie przydają się im później w życiu prywatnym i zawodowym. Zacznę od wyjaśnienia, o co chodzi ze sprawozdaniem (lub raportem) na egzaminie CAE.

Przypomnijmy, jak wygląda arkusz CAE dotyczący pisania krótkich tekstów:

Część 1
Musisz napisać artykuł, sprawozdanie (raport), propozycję (proposal) lub list o długości od 180 do 220 słów na podstawie materiału, który może zawierać do 150 słów (fragment listu, e-maila, krótki artykuł, reklama). Nie masz możliwości wyboru.

Część 2
Musisz napisać artykuł, pracę konkursową, fragment dłuższej pracy, esej, ulotkę informacyjną, list, propozycję, sprawozdanie bądź recenzję o długości od 220 do 260 słów. Niektóre z zadań mogą wymagać użycia materiału o długości do 80 słów. Masz możliwość wyboru pomiędzy 5 opcjami.

Reasumując, masz dwa teksty do napisania, razem na maksymalnie 480 słów. W zadaniu pierwszym piszesz, co ci każą. W zadaniu drugim wybierasz to, w czym czujesz się najpewniej. Jak też widać, sprawozdanie może się pojawić w każdej z części, więc prawdopodobieństwo, że natrafisz na tę formę na egzaminie jest wysokie.

Odbiorcą sprawozdania jest twój (wyimaginowany) szef, grupa zawodowa, administracja organizacji, w której działasz, twoi rówieśnicy lub współpracownicy. Twoim celem jest streszczenie informacji i stworzenie rekomendacji. Zacznij od celu – a właściwie częściej celów – sprawozdania. Możesz własnymi słowami przepisać informacje z tematu. Następnie rozwiń zadania z tematu: jeżeli temat mówi “wyjaśnij”, musisz wyjaśnić, a nie tylko podać przykłady. Jeśli temat mówi “wyjaśnij i podaj przykłady”, musisz pamiętać o obu celach. Zakończ rekomendacją zgodnie z tematem.

Teksty, które będziesz musiał(a) napisać na ezgaminie różnią się stopniem formalności. O co chodzi dokładnie z formalnością i jakie są cechy tekstów formalnych i nieformalnych, opiszę w osobnym artykule. Ze względu na cel i odbiorców, sprawozdanie jest pismem formalnym, musi być zwięzłe, dobrze zorganizowane, więc dopuszczone i zalecane jest punktowanie oraz międzytytuły, aby czytelnik mógł szybko znaleźć informacje, dla których sięgnął po twój tekst. Dlatego pisząc je, wyobraź sobie, że piszesz nie do anonimowego egzaminatora na drugim końcu kontynentu, ale którejś z osób wymienionych powyżej. Poczuj presję i bądź sumienny, jak gdyby od tego raportu zależała twoja przyszłość.

Report - formal or informal?

 

Zadanie za milion dolców: uważnie przeczytaj, jakich zasad powinien trzymać się każdy tekst stworzony na egzaminie, które opisuję w osobnym artykule. Następnie przeczytaj poniższy przykładowy temat i tekst, który powstał w odpowiedzi na niego. Odpowiedz sobie na pytanie, jakie błędy popełnił jego autor, a co wyszło mu wybornie. Po takiej analizie możesz przeczytać komentarze, które są ukryte pod zaznaczonymi fragmentami tekstu – wystarczy najechać na nie myszką. Użytkownicy mobilni z kolei muszą kliknąć palcem na koloryzowany tekst, aby ich oczom ukazał się komentarz, a następnie na puste pole, aby go ukryć.

To jest tekst, który zawiera dobre użycie języka. To jest tekst wątpliwej jakości lub po prostu sugestia, jak można to było napisać lepiej. To natomiast jest błąd, który wpłynie negatywnie na twoją punktację.

Temat:

You have been helping to run a new music club at your college. Now the college principal wants to get more people involved with the club and attract new members. The club organiser has asked you to write a report for the principal outlining what the club currently does, explaining the club’s future plans and suggesting ways of getting more people involved with the music club.

Próba:

RockSun – present situation, future plans and improvement suggestions The objective of this report is to outline the current condition of the RockSun music club, shed some light on the club’s plans in the near future, and propose novel ways of attracting new visitors.

Present situation

At present, the activities that the club organises are twofold:

  • gigs of indie bands at least once a week at weekends;
  • musical instrument courses for wannabe musicians on weekdays.

Regrettably, he club does not enjoy much popularity among students, despite it being located in the heart of the campus near the dorms. This is, firstly, due to the prices at the club which are on the expensive side and, secondly, the fact that performers visiting the club are chiefly little-known artists. Both factors greatly discourage many potential customers.

Plans

The future of the club looks bleak and some corrective actions are required. The club management, aware of the gravity of the situation, is planning to expand its operations to attract new visitors. In the first place, additional musical courses, including singing lessons by reputable teachers, are planned. Additionally, the club intends to attract better known artists for the weekend concerts.

Suggestions to attract more visitors The actions planned, which are certainly a step in the right direction, may not be sufficient. What could attract more visitors is reducing food and drink prices as it is one of the most important factors on which any club’s popularity is based. Furthermore, weekly musical quizzes with prizes might appeal to the club’s target customers.


Reasumując:

Zawartość
Każde zdanie tekstu odwołuje się do zadanego tematu, wszystkie zadania w nim określone zostały wykonane.

Komunikacja
Prawie wszystkie konwencje anglojęzycznego raportu – jasny podział na akapity, śródtytuły, wypunktowanie – zostały zachowane. Tekst jest łatwo zrozumiały dla czytelnika docelowego. Pojawiły się jednak niewielkie problemy z zachowaniem formalności, która jest bardzo ważna w przypadku sprawozdania.

Organizacja
Tekst jest spójny i bardzo dobrze zorganizowany za pomocą szerokiej gamy łączników i wewnętrznych odniesień.

Język
Autor prawidłowo i precyzyjnie użył szerokiej gamy słów i wyrażeń, w tym tych rzadziej używanych. Nawet użyte wyrażenia potoczne były użyte zgodnie ze swoim znaczeniem. W tekście użyte są zarówno proste, jak i skomplikowane wyrażenia gramatyczne. Słownictwo również jest zróżnicowane i bogate.


To przykład dobrze napisanego sprawozdania, abyś mógł/mogła wyrobić sobie pogląd, jak sprawozdania CAE powinny wyglądać. Jednak ćwicząc pisanie samemu, korzystnie jest mieć drugą parę oczu, która potrafi spojrzeć na tekst krytycznie i wytknąć ci błędy i niedociągnięcia. Samemu jest je dostrzec trudno. Innymi słowy – potrzebujesz nauczyciela.

Na koniec jeszcze przydatne słownictwo, służące głównie organizacji informacji. Chociaż jest to pójście na skróty, jeśli nauczysz się kilku wyrażeń do każdego akapitu każdego rodzaju tekstu, jaki może się pojawić na egzaminie, z pewnością będziesz mógł/mogła stworzyć bardzo spójny i dobrze zorganizowany tekst.

Wstęp (cel sprawozdania)
The objective of this report is to compare X and Y
The purpose of this report is to examine/evaluate/explain/describe/analyse/present/outline XYZ
This report aims to…
It is based on a survey conducted among…
It is the result of a discussion which took place among…

Rozwinięcie
The first observation to make concerns…
First of all,…
Firstly,…
Secondly,…
Furthermore,…
Moreover,…
In fact,…
Lastly,…
Finally,…
It has to been stressed that…
According to (the majority of respondents)…
In spite of (the fact that)…
Despite (the fact that)…
The outlook for YYY is (far from) bright/optimistic/depressing/daunting
The future looks bleak/remains uncertain/is promising
This seems unlikely in the near/foreseeable future

Rekomendacje
I would strongly recommend that…
The following measures should be implemented:
In the light of the results of the survey I would advise against…
Given the results of the survey, I would advise for…
I feel it would be to our advantage if…
The best solution would be to…
In order to improve XYZ it is necessary to..
This will have an impact on NOUN

Zakończenie
Provided that these recommendations are taken into consideration,…
In conclusion,…
From the research one can conclude that…

Następny na warsztacie znajdzie się esej.