Po tym jak ostatnie wideo na temat Republiki Federalnej Niemiec wywołało ożywioną dyskusję na Facebooku, zdecydowałem się tym razem podać na talerzu kraj, który większość Polaków trawi bez problemów – Szwajcarię.

Ekipa VisualPolitik sądzi, że bogactwo Helwetów wynika z sześciu głównych przesłanek. Byłbyś je w stanie wytłumaczyć komuś, kto filmu nie widział? (-;

Czekam na sugestie na temat tego, co chcielibyście obejrzeć w następnych częściach Kanapki językowej!

Oficjalna procedura nauki słownictwa przy użyciu metody:

1. oglądasz wideo (chlebek)
2. ogarniasz słownictwo zamieszczone poniżej, na przykład za pomocą Quizlet.com lub Anki, lub z PDF poniżej (wkładka)
3. oglądasz wideo ponownie, rozumiejąc zauważalnie więcej (chlebek)

To tylko sugestia, możesz zrobić z tą listą słówek cokolwiek ci się żywnie podoba. Pamiętaj tylko, że słowa często mają wiele znaczeń, poniższe tłumaczenia oddają znaczenie słów i wyrażeń wyłącznie w załączonym podcaście.

Linki:

Video: https://www.youtube.com/watch?v=dSLs5G4SPP4
Listy słów na Quizlecie: https://quizlet.com/_4bxgi7
Wersja PDF listy: http://blogkorepetytora.pl/wp-content/uploads/2018/01/Językowa-kanapka-4_-Why-is-Switzerland-so-rich-VisualPolitik-10_43-1.pdf

Lista słów:

a fiscal haven – raj podatkowy
opacity – nieprzezroczystość
natural resources – zasoby naturalne
to compromise on – narażać na szwank
egalitarian – równościowy
a policy – polityka / prawo
decentralization – decentralizacja
to be made up by – składać się z
foreign policy – polityka zagraniczna
currency – waluta
an income tax – podatek dochodowy
to adjust – korygować / przystosowywać
a peculiarity – osobliwość
to compete with – rywalizować z
a head of government – prezes rady ministrów
to take turns – zmieniać się (np. grze)
to rotate – obracać się / zmieniać kolejno
a powerful person – wpływowa osoba
direct democracy – demokracja bezpośrednia
at a federal level – na poziomie federalnym
to amend a constitution – wprowadzać poprawki do konstytucji
to hold a referendum – organizować referendum
a polling station – lokal wyborczy
to put forward a policy – przedstawić projekt ustawy
basic income – dochód podstawowy
to decide on – decydować o
a turnout [in a referendum] – frekwencja
make no mistake – jest zgoła inaczej
to hold on – czekać
commerce – handel
to subsidize – dotować
to embrace [an approach] – przyjąć (podejście do)
an armed conflict – konflikt zbrojny
to rip something apart – rozerwać na strzępy
to repel an attack – odeprzeć atak
militia – milicja / pospolite ruszenie
military service – służba wojskowa
an entrepreneur – przedsiębiorca
income disparity – dysproporcje w dochodach
a start up – firma start up
to form a relationship – zawrzeć znajomość
to ponder (over something) – rozmyślać nad
ease of doing business – łatwość w prowadzeniu działalności gospodarczej
low taxation – niskie opodatkowanie
fairly simple – całkiem prosty
transparent – przejrzysty
fiscal residence – rezydencja podatkowa
to set up a company – założyć firmę
pharmaceuticals – firmy farmaceutyczne
in this regard – pod tym względem