A gdyby Vito Corleone musiał przedstawić swoja ofertę nie do odrzucenia na piśmie – jakby ona wyglądała?

Gdyby miała spełniać warunki CAE, musiałaby mieć pewne konkretne cechy. Mogłaby mieć tytuł, ale nie musiałaby. Ważne byłyby śródtytuły, ponieważ porządkują tekst i ułatwiają jego odbiór. Można i zaleca się punktowanie – nie można jednak z tym przesadzać, tekst nie może być zbiorem punktów, bo przestaje być tekstem, a staje się listą. Czyli schematycznie rzecz biorąc:

Title

Introduction: aim of the proposal

Body: current situation / issues

Conclusion: recommendations

Organizacja propozycji (tak można przetłumaczyć proposal; oprócz tego jako ofertę, projekt lub plan), która może być jednym z tekstów, jaki będziesz musiał(a) napisać na egzaminie CAE, jest więc bardzo podobna do sprawozdania. Jej adresatem jest przełożony lub współpracownik. Jej celem jest stworzenie rekomendacji (na przykład zmian w źle działającej organizacji) i przytoczenie faktów, które mają przekonać adresata do twoich racji. Powinna być napisana z podobną dozą formalizmu.

Różnica pomiędzy sprawozdaniem a propozycja polega na tym, że sprawozdanie skupia się na stanie obecnym, rekomendacje są skutkiem ubocznym. W propozycji ważniejsze są przyszłe rekomendacje, a teraźniejsze fakty mają je wspierać. Dość jednak teorii, przyjrzyj się przykładowej propozycji na temat z przykładowego arkusza CAE dostępnego na stronie Uniwersytetu Cambridge.


You see this announcement on your college noticeboard

Language students –
let us improve what we do for you!
Unfortunately, we can’t spend much money, but we’d like to improve what we provide for our language students. Submit proposals to us explaining what is useful about the current facilites we provide, describe any problems you have with them and make recommendations for how we can improve them, giving reasons to support your ideas.

Write your proposal.


How to improve the quality of language classes: a proposal

Introduction

The principal objectives of this proposal are to describe the current state of language teaching at the Pennsylvania State University, identify areas for improvement, and offer recommendations on exactly what improvements can be achieved.

Current situation

At the present moment, Penn State offers courses of several languages on three different levels. One can study modern languages such as French, German, Italian Russian as a beginner, intermediate or upper intermediate student.

Issues

Following a final year survey among students taking language courses, the following areas for improvement can be highlighted:

1. the number of languages in offer: undoubtedly narrow and restricted to European languages;
2. the structure of the courses is flat: no advanced level
3. little innovation in the language methods utilized: simple, old-fashioned grammar-translation method still reigns supreme.

Recommendations

It is vital to address the issues raised in the student survey. Therefore, the following actions ought to be performed with a view to improving the quality of the courses and their reception:

a. The offer should be increased to include other widely-spoken languages, especially non-European ones, such as Chinese, Arabic and Hindi. These languages are real challenges for the speakers of European languages.
b. It is advisable to expand the course options by offering lessons for advanced students. Only comprehensive offer can motivate students to immerse themselves in language learning.
c. Last but not least, some variety needs to be introduced into the array of teaching methods available to students, e.g. online multimedia lessons. The best method of language learning is using many various methods.

All of these measures, if promptly implemented, are surely going to increase student satisfaction in the area of language courses.


Na koniec przydatne zwroty.

Wstęp (cel propozycji)
The principal objectives of this proposal are to
The objective of this proposal is to…
The purpose of this proposal is to examine/evaluate/explain/describe/analyse/present…
This proposal aims to…

Opis sytuacji
At the present moment,…
Comments made at the end of the questionnaires suggest…
Following a survey among…
Concerned members of the local community were invited to attend…
A number of concerns with regard to XYZ were expressed by…
The following areas for improvement can be highlighted

Rekomendacje
A working group should be set up by…
There should be an enquiry into…
I recommend that a larger survey should be conducted before a final decision is reached…
The following actions ought to be performed with a view to (improving the quality of…)