W dzisiejszym odcinku o angielskich słowach, które znają nawet początkujący uczniowie, a które mają mało znane drugie znaczenie.

Zdaję sobie sprawę, że ryzykuję mówiąc, że ich znaczenia są mało znane, bo nie przeprowadziłem statystycznie reprezentatywnych badań. Po prostu moi uczniowie, a wiele osób już uczyłem, w większości przypadków wyglądają na zaskoczonych, gdy dowiadują się o dodatkowych znaczeniach tych popularnych słów. Zobaczmy, czy uda mi się zaskoczyć ciebie.

john

John jest jednym z najpopularniejszych imion nadawanych na przestrzeni lat angielskim i amerykańskim chłopcom. Dla wielu Polaków jest wręcz stereotypowo najpopularniejszym imieniem anglosaskim, a John Smith jest odpowiednikiem Jana Kowalskiego. Zresztą uznaje się, że John to odpowiednik Jana, natomiast smith to kowal.

Pisane z małej litery słowo john ma też drugie znaczenie. John to też… kibelek. Jak na przykład w zdaniu “I’ll just go to the john, will you wait for me?”

John ma też inne slangowe znaczenia, ale to już zostawię tobie jako zanętę do dalszych, samodzielnych poszukiwań.

catholic

W swoim najpopularniejszym znaczeniu, Catholic – koniecznie pisane z dużej litery – znaczy oczywiście katolik, katoliczka, katolicki, katolicka, katolickie itp.

Słowo to pisane z małej litery jest dość formalnym słowem, oznaczającym liberalny lub wszechstronny jak w zdaniach “John really stands out with his catholic interests” albo “Her music tastes are pretty catholic”.

a do (noun)

Im krótszy wyraz w angielskim, tym zdaje się on mieć więcej znaczeń. Weźmy taki get, fit czy have. Lub też do, słowo tak wielozadaniowe, że mogłoby służyć w Marines. W większości swoich licznych znaczeń spełnia rolę czasownika, jednak niektórzy brytole używają go jako rzeczownika, gdy mówią o imprezce, spotkaniu towarzyskim – jak w zdaniu “We’re having a bit of a do for my sister’s birthday. Do you wanna come?”

produce (noun)

Produce to kolejne ze słów, których uczymy się wcześnie i łatwo zostaje nam w pamięci, ponieważ brzmi po części podobnie do jego polskiego odpowiednika – produkować, tak jak w zdaniu “Tesla has just produced their millionth car”.

Oprócz tego czasownikowego znaczenia, słowo to ma też drugie znaczenie – produce to produkty rolne, tak jak w zdaniu “You should avoid certain food groups, for instance, dairy produce”. Lojalnie zwracam uwagę na różnicę w wymowie – czasownik jest akcentowany na ostatnią sylabę, /prəˈdʒuːs/, rzeczownik na pierwszą, /ˈprɒdʒuːs/, co pociąga za sobą też zmianę samogłoski w pierwszej sylabie.

a date

Date to jedno z pierwszych słówek, których uczą się i młodociani, i starsi adepci języka angielskiego, ponieważ jest bardzo ważne, a przy tym podobne do jednego z polskich odpowiedników – data. Wchodząc na wyższy poziom językowy dowiadujemy się, że słowo to oznacza też randkę i osobę, z którą wychodzimy na tę randkę – jak w pytaniu “Who’s your dream date?” – Co więcej, może ono znaczyć także datować, czyli określać wiek czegoś, jak w zdaniu “The building is dated for the beginning of the 19th century”.

Jednak date ma też inne, znacznie słodsze znaczenie, oznacza bowiem… daktyla. Czasem, żeby uniknąć wątpliwości mówi się date fruit, ale nie trzeba tego robić.

Słowem zakończenia

Większość z tych drugich, trzecich i czwartych mało znanych znaczeń jest mało znane nie bez powodu – nawet rodzimi użytkownicy języka używają ich sporadycznie, ponieważ są to słowa albo bardzo wyszukane, albo wręcz przeciwnie, bardzo potoczne i trzeba o tym pamiętać. Tym niemniej, im więcej wiesz, tym lepiej.

Czy udało mi się ciebie zaskoczyć? Napisz w komentarzu. Podziel się też tam podobnymi niespodziankami, które cię spotkały w trakcie nauki angielskiego.